استاد هدیه هوشمند

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی زبان و ادبیات روسی از دانشگاه شهید بهشتی

افتخارات تحصیلی

  • مدرس دانشگاه علمی کاربردی ایران استرالیا
  • مدرس کنونی مجتمع آموزشی شهید مهدوی
  • سابقه کار در شرکت کفش اکو
  • مترجم اسبق مجله بی ام و ایران
  • مدرس اسبق آموزشگاه جهاد دانشگاهی شریف
  • مدرس اسبق آموزشگاه زبان پارسایان
  • مدرس آموزشگاه زبان ایران مهر