استاد حامد حقیقی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی برق از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

افتخارات تحصیلی

  • دارای مقاله علمی پژوهشی
  • دارای فعالیت فنی مهندسی مرتبط
  • دارای سابقه تدریس در دانشگاههای دولتی و غیردولتی
  • دارای مدرک کارشناسی ارشد برق - کنترل از دانشگاه علم و صنعت