استاد هادی برقی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی کامپیوتر از دانشگاه علم و صنعت ایران

افتخارات تحصیلی

  • رتبه اول کارشناسی
  • 7 سال سابقه تدریس