هه ژار ابراهیم زادگان

استاد هه ژار ابراهیم زادگان

اقتصاد خرد کلان سنجی

تدریس ریاضی از ابتدایی تا دبیرستان، تدریس اقتصاد خرد، کلان، سنجی، ریاضی و امار از کارشناسی تا دکترا. آموزش نرم افزارهای اقتصاد سنجی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

اقتصاد کنکور سراسری اصول علم اقتصاد 1 و 2 اقتصاد و مدیریت صنعتی اقتصاد دبیرستان اقتصاد مهندسی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد (MBA)

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


تدریس دروس مرتبط با رشته اقتصاد در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، تدریس نرم افزار اقتصاد سنجی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا علوم اقتصادی از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان