استاد هه ژار ابراهیم زادگان

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

تدریس دروس مرتبط با رشته اقتصاد در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، تدریس نرم افزار اقتصاد سنجی


مدارک تحصیلی

  • دکترا علوم اقتصادی از دانشگاه تهران