استاد حسن مسلمانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

خوش رو خوش بیان و کاملا مسلط به زبان


مدارک تحصیلی

  • دکترا زبان و ادبیات عرب از دانشگاه آزاد اسلامی