حسن اتشین

استاد حسن اتشین

تدریس خصوصی کلیه دروس ابتدایی راهنمایی و شیمی دبیرستان و پیش دانشگاهی با حداقل هزینه توافقی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی پیش دانشگاهی شیمی سوم دبیرستان شیمی دوم دبیرستان شیمی عمومی

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا شیمی از دانشگاه خوارزمی تهران

افتخارات تحصیلی

  • دارای سابقه تدریس دبیرستان و دانشگاه

نظرات شاگردان