استاد حسن اتشین

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • دکترا شیمی از دانشگاه خوارزمی تهران

افتخارات تحصیلی

  • دارای سابقه تدریس دبیرستان و دانشگاه