ساناز مرادی

استاد ساناز مرادی

با سلام خدمت بچه های غزیز..کبکبکبکببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببکبکب

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک کنکور سراسری

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کاردانی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان