استاد هانی فردوسی شاهاندشتی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

فارغ التحصیل مکانیک سیالات در مقطع کارشناسی و مکانیک طراحی کاربردی در مقطع کارشناسی ارشد


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه گیلان

افتخارات تحصیلی

  • بررسی عددی اثر غیر نیوتنی بودن بر پروفیلهای سرعت و دما و تولید بازگشت ناپذیری
  • مدل سازی سه بعدی غشا پیل سوختی پلیمری و تاثیر پارامترهای هندسی بر عملکرد آن
  • زمینه تحقیقاتی در مورد شکل دهی با نرخ انرژی پایین توسط ضربه دینامیکی
  • عضو انجمن علمی بنیاد طراحی کاربردی در دانشگاه گیلان .
  • پژوهش در زمینه بهینه سازی چند هدفی سیکل ترکیبی برایتون و برایتون معکوس