هانی فردوسی شاهاندشتی

استاد هانی فردوسی شاهاندشتی

مشاوره مناسب در مراحل حل مسایل دینامیکی و استاتیکی و ارایه راه حل های بسیار کوتاه و کاربردی . حداکثر به 2 محصل در یک جلسه آموزش داده می شود

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

روش های ناپارامتری استاتیک و مقاومت مصالح دینامیک

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


فارغ التحصیل مکانیک سیالات در مقطع کارشناسی و مکانیک طراحی کاربردی در مقطع کارشناسی ارشد

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه گیلان

افتخارات تحصیلی

  • بررسی عددی اثر غیر نیوتنی بودن بر پروفیلهای سرعت و دما و تولید بازگشت ناپذیری
  • مدل سازی سه بعدی غشا پیل سوختی پلیمری و تاثیر پارامترهای هندسی بر عملکرد آن
  • زمینه تحقیقاتی در مورد شکل دهی با نرخ انرژی پایین توسط ضربه دینامیکی
  • عضو انجمن علمی بنیاد طراحی کاربردی در دانشگاه گیلان .
  • پژوهش در زمینه بهینه سازی چند هدفی سیکل ترکیبی برایتون و برایتون معکوس

نظرات شاگردان