حمیدرضا صمدی

استاد حمیدرضا صمدی

تدریس ریاضی دبیرستان توسط دانشجوی دانشگاه تهران

تدریس ریاضی دبیرستان اول دوم سوم

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


دانشجوی مهندسی کامچیوتر دانشگاه تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان