استاد حمیدرضا صمدی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشجوی مهندسی کامچیوتر دانشگاه تهران


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تهران