حمید رضایی

استاد حمید رضایی

کسب بالاترین نمره درامتحان نهایی هندسه 2 باتدریس خصوصی تضمینی توسط دانشجوی کارشناسی ارشد.امکان دریافت حق التدریس پس ازاعلام نتیجه

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان