حمیدرضا صداقت فر

استاد حمیدرضا صداقت فر

شرح دقیق تست چهار ویژگی خاص در شناختار(تعریف) تدریس هست که به گونه زیر است: هستی گفت و شنود میان آموزگار و فراگیران کردار بر پایه اهداف پیدا و از پیش برنامه ریزی شده طراحی آراسته با پرداختن به جایگاه

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زیست شناسی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی پزشکی از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان