استاد حمیدرضا حیدری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

تدریس بنده به صورت بسیار گیرا می باشد که هر کسی با هر مقدار دانشی که در درس مربوطه داشته باشد قادر به یادگیری خواهد بود.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی فیزیک از دانشگاه بوعلی سینا همدان