حمید رحمانی

استاد حمید رحمانی

تدریس حضوری در تهران

62 جلسه موفق

امتیاز 4.8 از 5

دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

تالیف کتب "ارتعاشات تصادفی"، " ارتعاشات مکانیکی" و "سیستم های کنترل پیشرفته"

بیش از چهار سال همکاری با مجموعه استادبانک

قبولی در المپیادهای علمی مخصوص دانش آموزان دبیرستان (المپیاد ریاضی-فیزیک-شیمی-ادبیات)

wave

افتخارات و تجربیات تدریس

  • همکاری در تالیف کتاب "سیستم های کنترل پیشرفته"، مولفین: دکتر علی غفّاری-دکتر علیرضا خدایاری-مهندس حمید رحمانی
  • تالیف کتاب "ارتعاشات تصادفی"، مولّفین: دکتر علی اصغر جعفری-مهندس حمید رحمانی
  • تالیف کتاب ارتعاشات مکانیکی, مولّفین: دکتر علی اصغر جعفری-مهندس حمید رحمانی

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1387 تا 1392 تایید شده
  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1392 تا 1394 تایید شده
  • دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1396 تا 1398 تایید شده

افتخارات تحصیلی

  • دانشجوی دکترا / مهندسی مکانیک طراحی کاربردی تایید شده
  • قبولی در المپیادهای علمی مخصوص دانش آموزان دبیرستان (المپیاد ریاضی-فیزیک-شیمی-ادبیات)
در حال دریافت نظرات شاگردان...