حمید رحمانی

استاد حمید رحمانی

تدریس کنکور کارشناسی ارشد و دکترا دینامیک, کنترل و ارتعاشات.

1- مشاوره سمینار و پایان نامه ارشد 2- دینامیک و دینامیک پیشرفته 3- کنترل(خطّی-مدرن-غیرخطّی و...) 4- ارتعاشات(مکانیکی-سیستم ممتد-غیرخطّی) 5- ورق پوسته 6- ریاضی مهندسی و ریاضی 1و2

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

المپیاد فیزیک فیزیک پیش دانشگاهی المپیاد ریاضی ریاضی مهندسی سیستم های کنترل خطی کنترل مدرن سیستم های کنترل غیرخطی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شبیه سازی سیستم های دینامیکی و کنترل دینامیک ماشین فیزیک عمومی 1 دینامیک فیزیک کنکور سراسری ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 ارتعاشات مکانیکی کنترل اتوماتیک رباتیک معادلات دیفرانسیل

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


افتخارات تدریس

  • تالیف کتاب ارتعاشات مکانیکی, مولّفین: دکتر علی اصغر جعفری-مهندس حمید رحمانی (در نوبت انتشار)

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1387 تا 1392
  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1392 تا 1394

نظرات شاگردان