استاد حمید میرچی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • دکترا ریاضی از دانشگاه گیلان

افتخارات تحصیلی

  • رتبه 50 ازمون دکتری ریاضی
  • دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه مازندران