حمید هلالیان

استاد حمید هلالیان

تدریس دروس الکترونیک و مدار مجتمع

تدریس خصوصی و گروهی مدار، الکترونیک 1و2و3 و مدار مجتمع خطی و cmos برای کنکور کارشناسی ارشد توسط دانشجو دکتری الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

مدارهای مجتمع CMOS الکترونیک مدارهای الکتریکی 1 و 2 مدارهای الکترونیکی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • فوق الیسانس دانشگاه تهران رتبه 18 کنکور دکتری و دانشجو دکتری دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان