حمید هاشمی

استاد حمید هاشمی

8 سال تدریس ریاضی و زبان انگلیسی ، دارای مدرک تافل، تدریس به صورت کاملا مفهومی و فهم مطالب، پیشرفت مرحله ای دانش آموز در نمرات و آزمون های تستی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

انگلیسی نهم دبیرستان ریاضی نهم دبیرستان ریاضی هشتم دبیرستان ریاضی هفتم دبیرستان انگلیسی هشتم دبیرستان انگلیسی هفتم دبیرستان ریاضی پنجم ابتدایی ریاضی ششم ابتدایی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان