حمید ابهری

استاد حمید ابهری

تدریس دروس معماری (روستا- متره برآورد-عناصرجزییات- مصالح ساختمانی-پرسپکتیو و ....تدریس دروس معماری (روستا- متره برآورد-عناصرجزییات- مصالح ساختمانی-پرسپکتیو و ....تدریس اتوکد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

مقدمات طراحی معماری 1 و 2 مصالح ساختمانی بیان معماری 1 و 2 تحلیل فضاهای شهری هندسه مناظر و مرایا تنظیم شرایط محیطی درک و بیان محیط

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی

افتخارات تحصیلی

  • سابقه همکاری با شرکت های معماری
  • سابقه همکاری با وزارت راه و شهرسازی البرز
  • دارای معدل الف در کارشناسی

نظرات شاگردان