استاد حمید ابهری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی

افتخارات تحصیلی

  • سابقه همکاری با شرکت های معماری
  • سابقه همکاری با وزارت راه و شهرسازی البرز
  • دارای معدل الف در کارشناسی