حامد آقاجان پور

استاد حامد آقاجان پور

تدریس ریاضیات دوره راهنمایی دبیرستان دانشگاه ریاضیات پایه و کنکور

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

آمار و احتمالات ریاضی کنکور سراسری مبانی ترکیبیات گراف آنالیز عددی مبانی آنالیز عددی جبر و احتمال آمار و مدلسازی دبیرستان ریاضی گسسته معادلات دیفرانسیل ریاضی عمومی 2 حسابان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 هندسه تحلیلی و جبر خطی بهینه سازی خطی مبانی ماتریس ها و جبرخطی حساب دیفرانسیل و انتگرال ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی محاسبات عددی مبانی ریاضی

شهرهای تدریس

آستانه اشرفیه - گیلان لنگرود - گیلان رشت - گیلان لاهیجان - گیلان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه گیلان

نظرات شاگردان