استاد حامد اسدی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

شاگرد اول دوره کارشناسی ارشد


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه سیستان و بلوچستان