حامد رضوانی

استاد حامد رضوانی

  • تدریس دوره های تخصصی network plus , CCNA , MCSA , Python
  • 10 سال تدریس در دانشگاه دولتی و آزاد و پیام نور و علمی کاربردیها
  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه پیام نور (سازمان مرکزی) - 1390 تا 1392