مهنوش هماوندی

استاد مهنوش هماوندی

آموزش زبان انگلیسی،ارایه جزوات آموزشی لغت با تلفظ و معنا

تدریس خصوصی و گروهی زبان انگلیسی ٌویژه ی آزمون های بین المللی ، دانشگاهی و دبیرستان توسط رتبه برتر کنکور سراسری زبان انگلیسی و مدرس دانشگاه

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان انگلیسی دوم دبیرستان انگلیسی سوم دبیرستان کنکور سراسری زبان انگلیسی زبان انگلیسی (عمومی)

شهرهای تدریس

یزد - یزد

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه یزد

افتخارات تحصیلی

  • کسب رتبه های دورقمی در سه کنکور سراسری

نظرات شاگردان