استاد مهنوش هماوندی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • دکترا زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه یزد

افتخارات تحصیلی

  • کسب رتبه های دورقمی در سه کنکور سراسری