حامد علیرضایی

استاد حامد علیرضایی

تدریس خصوصی تحقیق در عملیات و پژوهش عملیاتی شامل مباحث مدلسازی، سیپملکس، ماتریس ها، دوگان، حمل و نقل و مدل های تخصیص با قیمت توافقی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

تحقیق در عملیات

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

سوابق و افتخارات تدریس


کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان