استاد حامد علیرضایی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران