استاد حسین علینقیان

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

کارشناسی مهندسی مواد-صنعتی از دانشگاه صنعتی سهند <br /> کارشناسی ارشد مهندسی مواد-جوشکاری از دانشگاه صنعتی شریف <br /> دانشجوی دکتری متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر <br /> با سابقه تدریس خصوصی و دانشگاهی <br /> http://alum.sharif.edu/~alinaghian/<br /> email:alinaghian.hossein@gmail.com


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

افتخارات تحصیلی

  • مخترع برگزیده بنیاد نخبگان