حسین علینقیان

استاد حسین علینقیان

تدریس ترمودینامیک و خواص مکانیکی و فیزیکی مهندسی مواد

فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف در مقطع ارشد و دکتری مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی امیرکبیر با سابقه تدریس دروس شیمی فیزیک و ترمودینامیک، خواص فیزیکی مواد و خواص مکانیکی مواد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

عملیات حرارتی ترمودینامیک شیمی فیزیک خواص فیزیکی مواد 1 و 2 خواص مکانیکی مواد ترمودینامیک مواد 1

شهرهای تدریس

تهران - تهران سمنان - سمنان دامغان - سمنان

سوابق و افتخارات تدریس


کارشناسی مهندسی مواد-صنعتی از دانشگاه صنعتی سهند <br /> کارشناسی ارشد مهندسی مواد-جوشکاری از دانشگاه صنعتی شریف <br /> دانشجوی دکتری متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر <br /> با سابقه تدریس خصوصی و دانشگاهی <br /> http://alum.sharif.edu/~alinaghian/<br /> email:alinaghian.hossein@gmail.com

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

افتخارات تحصیلی

  • مخترع برگزیده بنیاد نخبگان

نظرات شاگردان