استاد مجتبی حاجی قاسمی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه علم و صنعت ایران

افتخارات تحصیلی

  • عضو بنیاد ملی نخبگان
  • نفر اول جشنواره جوان خوارزمی سال 81