استاد ساناز حاجیلو

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه تهران
  • افتخار تدریس: بیش از ده قبولی در رشته پزشکی و رتبه های زیر 1000
  • تدریس در موسسه دبیران قلم به مدت 14 سال