حجت غفارنژاد مهربانی

استاد حجت غفارنژاد مهربانی

تدریس ریاضیات دوم سوم و پنجم

با روش های به روز و استفاده از فناوری های جدید

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فارسی دوم ابتدایی فارسی پنجم ابتدایی ریاضی پنجم ابتدایی

شهرهای تدریس

تبریز - آذربایجان شرقی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی جامعه شناسی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

نظرات شاگردان