سید حسن حاجی امام

استاد سید حسن حاجی امام

تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان توسط کارشناسی ارشد نانو فیزیک ، تدریس خصوصی فیزیک دانشگاه توسط استاد فیزیک با 4 سال سابقه تدریس در دانشگاه

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک عمومی فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

اردکان - یزد یزد - یزد

سوابق و افتخارات تدریس


دارای 4 سال سابقه تدریس در دانشگاه و دبیرستان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه یزد

نظرات شاگردان