هاجر هرمززاده

استاد هاجر هرمززاده

  • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید