رضا حقیقت طلب

استاد رضا حقیقت طلب

تدریس خصوصی شیمی1، شیمی 2، شیمی3، شیمی سال چهارم -جهت ارتقا معدل و قبولی در امتحانات پایان ترم تدریس برای امتحانات کتبی و کشوری جهت قبولی در کنکور کارشناسی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • طراح تست موسسات معتبر تهران

نظرات شاگردان