استاد زهرا حافظی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دوره کارشناسی را در دانشگاه فردوسی گذراندم و اکنون دانشجوی بانکداری علامه طباطبایی می باشم. تمام 75 دقیقه را به درس می پردازم و به شدت به این م


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی