زهرا حافظی

استاد زهرا حافظی

تدریس اقتصاد خرد و کلان توسط دانشجوی ارشد علامه طباطبایی با درصد 80اقتصاد خرد در آزمون کارشناسی ارشد.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کنکور کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد (MBA) اصول علم اقتصاد 1 و 2

شهرهای تدریس

تهران - تهران مشهد - خراسان رضوی

سوابق و افتخارات تدریس


دوره کارشناسی را در دانشگاه فردوسی گذراندم و اکنون دانشجوی بانکداری علامه طباطبایی می باشم. تمام 75 دقیقه را به درس می پردازم و به شدت به این م

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی

نظرات شاگردان