استاد هادی نجفی اقدم

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

هادی نجفی اقدم <br /> کارشناس ارشد نانو تکنولوژی(نانوفیزیک) از دانشگاه علوم تحقیقات تهران <br />


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک مهندسی از دانشگاه آزاد اسلامی

افتخارات تحصیلی

  • استاد گروه منشور ادیبان
  • استاد آموزشگاه خواجه نصیر
  • عضو گروه آموزشی ایده
  • تدریس خصوصی دروس دبیرستان و کارشناسی