هادی نجفی

استاد هادی نجفی

تدریس خصوصی دروس شیمی دبیرستان و پیش دانشگاهی . تدریس دروس شیمی عمومی1 و2 ، شیمی معدنی و شیمی آلی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی آلی شیمی کنکور سراسری شیمی عمومی شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

اصفهان - اصفهان

سوابق و افتخارات تدریس


درارای مدرک کارشناسی شیمی از دانشگاه اصفهان و دانشجوی کارشناسی ارشد نانوشیمی دانشگاه اصفهان و مدرس چند دبیرستان غیرانتفاعی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه اصفهان

نظرات شاگردان