استاد هادی اکبری زاده

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی می باشم در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که با رتبه 27 در آزمون سراسری قبول شده ام و کارشناسی خود را در دانشگاه شهید بهشتی در رشته فیزیک با معدل 17.32 و رتبه 5 به پایان رسانده ام.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک مهندسی از دانشگاه اصفهان

افتخارات تحصیلی

  • تدریس در دانشگاه به عنوان کمک یار استاد
  • کار در موسسات معتبر به عنوان طراح سوال
  • جزء استعداد درخشان شهید بهشتی
  • معدل الف دانشگاه شهید بهشتی
  • رتبه 27 کنکور سراسری ارشد