هادی اکبری زاده

استاد هادی اکبری زاده

تدریس فیزیک توسط فارغ التحصیل کارشناسی از دانشگاه شهید بهشتی با رتبه 5 و(که جزء استعدادرخشان محسوب می شود) و معدل 17.32 از آن دانشگاه و رتبه 27 کنکور سراسری و جلسه اول رایگان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک سوم دبیرستان فیزیک هسته ای فیزیک جدید 1 و 2 فیزیک عمومی فیزیک عمومی 2 فیزیک کنکور سراسری فیزیک عمومی 1 ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

اصفهان - اصفهان

سوابق و افتخارات تدریس


دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی می باشم در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که با رتبه 27 در آزمون سراسری قبول شده ام و کارشناسی خود را در دانشگاه شهید بهشتی در رشته فیزیک با معدل 17.32 و رتبه 5 به پایان رسانده ام.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک مهندسی از دانشگاه اصفهان

افتخارات تحصیلی

  • تدریس در دانشگاه به عنوان کمک یار استاد
  • کار در موسسات معتبر به عنوان طراح سوال
  • جزء استعداد درخشان شهید بهشتی
  • معدل الف دانشگاه شهید بهشتی
  • رتبه 27 کنکور سراسری ارشد

نظرات شاگردان