هادی عابدینی

استاد هادی عابدینی

تدریس تضمینی شیمی دبیرستان توسط کارشناس ارشد شیمی از دانشگاه تهران

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی پیش دانشگاهی شیمی سوم دبیرستان شیمی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان