هادی رحیمی امیرهنده

استاد هادی رحیمی امیرهنده

  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه ازاد اسلامی بهارستان
  • تدریس در مدرسه کار افرینان به مدت 3 سال