حبیب اله برزن

استاد حبیب اله برزن

تدریس دروس مکانیک :ارتعاشات . دینامیک .استاتیک . مقاومت .سیالات . ترمودینامیک .معادلات . ریاضی مهندسی . ریاضی عمومی . فیزیک .

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان حسابان حساب دیفرانسیل و انتگرال ارتعاشات مکانیکی ترمودینامیک مکانیک سیالات ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی استاتیک و مقاومت مصالح ریاضی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

ماهشهر - خوزستان اهواز - خوزستان بهبهان - خوزستان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان