استاد حسن شویکلومرادی

  • دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز از دانشگاه تهران
  • افتخار تحصیلی: کسب رتبه 5 منطقه 3 در کنکور سراسری رشته علوم انسانی
  • تدریس در نمایندگی قلم چی به مدت 1 سال

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید