استاد رویا گودرزی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

رتبه برتر دانشگاه آزاد همدان با معدل 18.04


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی شهرسازی از دانشگاه آزاد اسلامی