استاد فرهاد گلریز

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی عمران از دانشگاه تربیت مدرس

افتخارات تحصیلی

  • کسب رتبه تک رقمی در آزمون ورودی دوره دکتری
  • رتبه دوم دوره کارشناسی ارشد