استاد آرمان گل رنگی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

شیوه درس دادن یه گونه ای می باشد که از پایه با فرد کار کرده و در درس مذکور رشد چشم گیری را مشاهده خواهد کرد


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

افتخارات تحصیلی

  • قبولی در کنکورها در سال اول و بدون ماندن در پشت کنکور
  • شاگرد اول دانشگاه علم و صنعت در مقطع کارشناسی ارشد