آرمان گل رنگی

استاد آرمان گل رنگی

تدریس خصوصی دروس کنکور، دبیرستان و کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی توسط شاگرد اول ارشد دانشگاه علم و صنعت و دانشجوی دکتری دانشگاه امیرکبیر تهران.تدریس دروس به صورت پایه ای و تضمینی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

تقطیر چند جزیی فرایندهای گاز کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی سینتیک و طرح راکتور عملیات واحد 1 و 2 انتقال جرم انتقال حرارت ترمودینامیک موازنه انرژی و مواد استاتیک و مقاومت مصالح آشنایی با مهندسی شیمی شیمی عمومی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی شیمی کنکور سراسری فیزیک کنکور سراسری ریاضی کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

ماهشهر - خوزستان اهواز - خوزستان بهبهان - خوزستان تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


شیوه درس دادن یه گونه ای می باشد که از پایه با فرد کار کرده و در درس مذکور رشد چشم گیری را مشاهده خواهد کرد

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

افتخارات تحصیلی

  • قبولی در کنکورها در سال اول و بدون ماندن در پشت کنکور
  • شاگرد اول دانشگاه علم و صنعت در مقطع کارشناسی ارشد

نظرات شاگردان