مریم مریدانی

استاد مریم مریدانی

4 سال سابقه تدریس ریاضی راهنمایی و دبیرستان. فیزیک دبیرستان و دانشگاه کارشناس ارشد فیزیک از دانشگاه مازندران

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک عمومی ریاضی فیزیک 1 و 2 فیزیک عمومی 1 فیزیک عمومی 2 فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

اهواز - خوزستان

سوابق و افتخارات تدریس


سابقه تدریس ریاضیات راهنمایی و دبیرستان و فیزیک دبیرستان<br />

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک مهندسی از دانشگاه مازندران

افتخارات تحصیلی

  • دارای 2 مقاله علمی پژوهشی از دانشگاه فردوسی مشهدو دانشگاه خواجه نصیر تهران

نظرات شاگردان