استاد مریم مریدانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

سابقه تدریس ریاضیات راهنمایی و دبیرستان و فیزیک دبیرستان<br />


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک مهندسی از دانشگاه مازندران

افتخارات تحصیلی

  • دارای 2 مقاله علمی پژوهشی از دانشگاه فردوسی مشهدو دانشگاه خواجه نصیر تهران