استاد سید سعید گلستانه

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

اینجانب بیش از بیست سال سابقه تدریس <br /> خصوصی ریاضیات و فیزیک از پایه تا پیش دانشگاهی را دارم .


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی

افتخارات تحصیلی

  • شاگردان از نحوه تدریس اینجانب و نتیجه آن راضی بوده اند .