استاد امیررضا گلچین

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشجوی مهندسی نرم افزار کامپیوتر


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه غیرانتفاعی

افتخارات تحصیلی

  • نشان تدریس از دانشگاه تهران
  • دارای رتبه اول استانی در سیزدهمین جشنواره خوارزمی