گیتی اسماعیلی

استاد گیتی اسماعیلی

تدریس اقتصاد خرد و کلان ویژه آمادگی کنکور ارشدتدریس در ریاضیات ابتدایی و دبیرستان در شهر تهران و بابل

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد (MBA)

شهرهای تدریس

تهران - تهران بابل - مازندران

سوابق و افتخارات تدریس


دانشجوی ارشد شهید بهشتی متولد 70

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی

نظرات شاگردان