انتخاب استادبانک به عنوان استارتاپ برگزیده دانشگاه صنعتی شریف

استاد گیتی رضایی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه بوعلی سینا همدان
  • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 50 شاگرد
  • تدریس در پیش دانشگاهی حضرت معصومه کرمانشاه به مدت 13 سال
  • تدریس در پیش دانشگاهی حضرت زینب کرمانشاه به مدت 12 سال