استاد مجید شادمان

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

- مدرس دروس مختلف راه و ترابری در دانشگاهها... <br /> - شاغل در شرکت مهندسین مشاور راه (رتبه 1 راه) <br /> - تحقیق و دارای چند مقاله در زمینه روسازی <br /> - ترجمه 4 کتاب در زمینه مهندسی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران