استاد مصطفی قلیچی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دکتری عمران گرایش سازه<br /> کسب عنوان دانشجوی برتر در مقطع کارشناسی ارشد<br />


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

افتخارات تحصیلی

  • طراح بخش سازه خط 2 قطار شهری مشهد
  • تدریس در دانشگاه های غیرانتفاعی و پیام نور مشهد
  • استاد مدعو در دانشگاه حکیم سبزواری برای تدریس در مقطع کارشناسی ارشد عمران