استاد حسین قضاوی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

رتبه 5 کنکور دکتری<br /> رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد<br /> دانشجوی برتر علمی سال 1389<br /> استاد دانشگاه های آزاد ، پیام نور و علمی کاربردی استان اصفهان<br /> دارای 25 مقاله ISI ، ISCو علمی پژوهشی<br /> دارای مدرک بین المللی مهارت حرفه ای<br /> دارای مدرک بین المللی نرم افزار شبیه سازی ABAQUS و نرم افزار مدل سازی CATIA<br /> عضو جامعه مهندسین مکانیک آمریکا<br /> <br />


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی اصفهان

افتخارات تحصیلی

  • رتبه 5 کنکور دکتریرتبه 3 کنکور کارشناسی ارشددانشجوی برتر علمی سال 1389استاد دانشگاه های آزاد ، پیام نور و علمی کاربردی استان اصفهان
  • انجام پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مهندسی مکانیک، عمران، معماری، مهندسی پژشکی، برق ،کامپوترو ...
  • انجام پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های غیر مهندسی و علوم انسانی
  • استخراج و نگارش مقاله ISI ، ISC ، علمی پژوهشی ، بین المللی و ... با پذیرش و چاپ صد در صد تضمینی از پایان نامه های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری در تمام رشته های مهندسی و غیر مهندسی
  • تدریس خصوصی کلیه رشته های فنی مهندسیریاضیات 1 ، ریاضیات 2 ، معادلات دیفرانسیل ، ریاضیات مهندسی ، ریاضیات پیشرفته ، محاسبات عددی،استاتیک ، ایستایی ، مقاومت مصالح 1 ، مقاومت مصالح 2 ، طراحی اجزا 1 ، طراحی اجزا 2دینامیک ، ترمودینامیک ، انتقال حرارت ،
  • شبیه سازی تمام حرفه ای با نرم افزار ABAQUS, Fluent , ANSYS