ابوذر قاسمی

استاد ابوذر قاسمی

دبیر رسمی آموزش و پرورش فوق لیسانس ریاضی محض دانشگاه اصفهان ده سال سابقه تدرس ریاضیات دبیرستان کنکور و دانشگاه و آموزش متناسب با سطح دانش پژوه در هر سطح و پایه.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

معادلات دیفرانسیل جبر مبانی ترکیبیات آنالیز ریاضی آمار و احتمالات آنالیز عددی مبانی آنالیز عددی مبانی ماتریس ها و جبرخطی مبانی ریاضی محاسبات عددی ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 کنکور کارشناسی ارشد ریاضی ریاضی کنکور سراسری ریاضی گسسته هندسه تحلیلی و جبر خطی حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان جبر و احتمال آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

اصفهان - اصفهان

سوابق و افتخارات تدریس


دبیر رسمی آموزش و پرورش با ده سال سابقه تدریس و فوق لیسانس ریاضی محض از دانشگاه اصفهان<br /> تدریس ریاضیات در تمام پایه ها راهنمایی دبیرستان کنکور و دانشگاه

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه اصفهان

نظرات شاگردان