استاد ابوذر قاسمی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دبیر رسمی آموزش و پرورش با ده سال سابقه تدریس و فوق لیسانس ریاضی محض از دانشگاه اصفهان<br /> تدریس ریاضیات در تمام پایه ها راهنمایی دبیرستان کنکور و دانشگاه


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه اصفهان